• العربية
  • English
  • فارسی
 
پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم :

المَهدِی طاووسُ أَهلِ الجَنَّةِ.
مهدی(ع) طاووس اهل بهشت است. (الشِّهاب‌ فی‌الحِکَمِ و الآداب، ص ١٦)

   
 
 
 

زندگینامه


AttachmentSize
رزومه علمی1.18 MB

تولد : اول فروردین سال 1341 ش، قمصرکاشان ؛ گروه علوم قرآن و حدیث ؛ هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم ؛ مرتبه دانشگاهی : استاد ؛ آشنای به دو زبان عربی و انگلیسی.
تحصیلات حوزه :(1372-1352ش) ورود به حوزه علمیه قم در سال 1352 و شروع به تحصیلات مقدمات علوم اسلامی و دینی در مدارس حضرت آیه الله گلپایگانی و مدرسه رسالت تا اتمام کتاب لمعتین ( 1359 – 1354 ) و ادامه تحصیل دروس _ کفایه و مکاسب _نزد استادان محترم آیات عظام : علوی گرگانی ، ستوده ، پایانی ، وجدانی ، ( 1363 – 1359 ) تحصیلات دوره عالی : ( 1372 – 1364 ) :شرکت در درس خارج فقه و اصول حضرت آیه الله العظمی فاضل لنکرانی ، حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی ؛ درس فلسفه حضرت آیه الله محمد یزدی ، بدایه الحکمه ، 2 سال .درس فلسفه حضرت آیه الله صالحی مازندرانی ، نهایه الحکمه ، 2 سال .
تحصیلات دانشگاهی : ( 1376 – 1360ش )
1. دوره لیسانس الهیات ( دوره آموزش عالی دفتر تبلیغات 1367 – 1363 )
2. دوره مدرسی الهیات و معارف اسلامی ، تربیت مدرس دانشگاه قم ؛ فوق لیسانس ( 1371 – 1368 )
3. دوره دکتری تخصصی ( PH . D) علوم قرآن و حدیث ؛ دانشگاه تهران (1376 – 1371)

سوابق تدریس:
1- حوزه :دروس تفسیر ، حدیث ، فقه، اصول ؛ در مرکز تخصصی تفسیر ، مدرسه عالی فقه ، مدرسه عالی امام ، مرکز تخصصی حدیث ، موسسه در راه حق ، جامعه المصطفی العالمیه ، مرکز شیعه شناسی و...
2- دانشگاه : دروس معارف ، تاریخ اسلام ، تفسیر ، مبانی تفسیر ، درایه ، تاریخ حدیث ، علوم قرآن و... در دانشگاه تهران ؛ دانشگاه قم ؛ دانشگاه علوم قرآنی ؛ دانشکده شهید محلاتی؛ دانشگاه اصفهان ؛ دانشگاه معارف اسلامی و ...

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی ( 1396– 1375ش )
1. محقق گروه تنظیم متون درسی جامعه المصطفی العالمیه ( 1387– 1380 )
2. کارشناس برنامه رادیو معارف و رادیو قم و رادیو قرآن ( 1398 – 1380 )
3. سردبیر پژوهش نامه قرآن و حدیث ( 1383 )
4. سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی . (1390-1384)
5. داور ده ها متون قرآنی و حدیث دانشگاهی و حوزه ای . (1395– 1380 )
6. برگزار کننده چندین کارگاه آموزشی دوره روش شناسی تفسیر در دانشگاه های اراک ، بندر عباس ، مشهد ، بجنورد و ... ( 1385 -1382 )
7. راهنمایی و مشاوره و نظارت بیش از صد پایان نامه قرآنی و حدیثی ارشد و دکتری دانشگاه قم و جامعه المصطفی ، حوزه علمیه قم و شهرستانها ، شهید محلاتی اصول دین و ... ( 1396 -1375 )
8. ده ها سخنرانی علمی در مراکز دانشگاه و حوزه در قم ، تهران ، تبریز ( 1398 – 1375 )
9. دبیر علمی همایش سراسری اندیشه های قرآنی حضرت امام خمینی ( 1384 )
10.سردبیر مجله علمی پژوهشی حدیث شناسی (1398-1389)
11. هیئت علمی برگزیده کشوری بارتبه استادی توسط وزارت علوم ودریافت جایزه توسط ریاست جمهوری ( 1388 )
12.تولید الکترونیک مجازی متن آموزشی ارشد « اصول و مقدمات تفسیر» با همکاری دانشکده علوم حدیث(1388)
13. تولید الکترونیک مجازی متن آموزشی ارشد «روش های تفسیر غیر روایی» با همکاری دانشکده علوم حدیث(1388)
14. عضو شورای علمی گروه متون و منابع دانشگاه معارف(1398-1388)
15.عضو شورای علمی گروه قرآن دانشستان مجازی جامعه المصطفی العالمیه (1390-1388)
16.نماینده منتخب انجمن های علمی حوزه علمیه قم (1390-1389)
17.سردبیر مجله علمی پژوهشی مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی(1398-1389)
18.همکار پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی(1398-1389)
19. دریافت اجازه حدیثی از استاد حسین علی محفوظ (1387 )

سوابق مدیریتی ( 1396 – 1375 )
1 .مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم ( 1382 -1376 )
2. عضو شورای دانشگاه قم ( 1391– 1380 )
3. عضو شورای آموزشی دانشگاه قم ( 1387 – 1376 )
4. عضو شورای گزینش هیئت علمی دانشگاه قم (1387 – 1384)
5. عضو شورای بورس دانشگاه قم ( 1387– 1380 )
6. . مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم. (1387 - 1386)
7. عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه قم (1390-1389)
8. معاونت پژوهشی دانشگاه قم (1391-1387 )
9. عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه قرآن پژوهشی دانشگاه قم ( 1392 – 1376 )
10. عضو هیئت تحریریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث الزهراء و فصلنامه شیعه شناسی 0(1384 1398 )
11.عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث و علوم قرآن و حدیث فردوسی مشهد (1398-1384 )
12. عضویت در شورای علمی مرکز تخصصی تفسیر قرآن حوزه علمیه قم ( 1398 – 1381 )
13. عضویت در حلقه کارشناسی دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ( 1386 – 1382 )
14. عضو هیئت موسس و هیئت مدیره ، انجمن قرآن پژوهشی حوزه علمیه(1396– 1382 )
15 . رئیس انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه (1392– 1385 )
16. عضو هیئت موسس و هیئت مدیره مرکز تحقیقات قرآنی المهدی(1392-1384)
17. مدیر گروه علوم قرآنی کتاب سال حوزه علمیه قم ( سال ها ی ( 1397 -1382)
18¬. عضو گروه علوم قرآن مدارس خارج از کشور . ( 1384 – 1381 )
19. عضو شورای علمی مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم ( 1387 - 1384)
20. عضو شورای علمی مرکز شیعه شناسی حضرت آیه الله مکارم شیرازی (1398-1387 )
21.عضو هیئت ممیزه مشترک دانشگاه های اراک و قم ( 1391-1389)
22. مسئول کمیسیون علوم انسانی هیئت ممیزه مشترک دانشگاه های اراک و قم ( 1391-1389)
23. عضو هیئت ممیزه مشترک مراکز آموزش عالی حوزوی-دانشگاهی (1395-1388)
24. مسئول کمیسیون الهیات هیئت ممیزه مشترک مراکز آموزش عالی حوزوی-دانشگاهی (1393 -1389)
25.عضو کمیته منتخب جامعه المصطفی العالمیه (1393-1387)
26. رئیس کرسی علوم قرآن و حدیث دبیر خانه کرسی های نظریه پردازی شورای انقلاب فرهنگی (1398-1389)
27. برگزار کننده همایش ملی مترجمان قرآن کریم ( 1389 )
28 . عضو هیئت امنای دانشگاه ادیان. (1386-1398 )
29.عضو هیئت ممیزه دانشگاه قم ( 1391-1396 )
30. رئیس کمیسیون علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه قم.( 1396- 1392)
31. عضو کرسی علوم نقلی دبیرخانه کرسی های شورای انقلاب فرهنگی . (1395 - 1398 )
32. رئیس کمیسیون علوم قرآن و حدیث کرسی های نظریه پردازی شورای انقلاب فرهنگی (1395 -1394 )
33. عضو کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم ( 1394- 1396)
34 . عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم ( 1395- 1398 )
35- مدیر گروه علوم قران و حدیث دانشگاه قم ( 1394- 1397)
36- رئیس دانشکده الهیات دانشگاه قم (1397-1398 )
37- عضو همکار گروه قران و متون دانشگاه معارف ( 1392- 1398 )


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading