• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) :

سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است.

   
 
 
 

اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه


اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه

مبانی تفسیر قرآن یکی از مهم ترین مباحث در حوزه علوم قرآنی به شمار می آید و پیوسته مورد توجه و اهتمام قرآن پژوهان و علاقه مندان به قرآن کریم بهویژه مفسران بزرگ شیعه بوده است. مقاله حاضر با هدف بررسی اهم مبانی و پیش فرض های مفسران قرآن در تفسیر تدوین شده است. در این پژوهش، سعی شده است که کامل ترین و اهم مبانی از منظر مفسران شیعه برگزیده شود و مورد تحلیل قرار گیرد. انواع مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه عبارتند از: قدسی بودن قرآن، نص و قرائت واحد قرآن، امکان و جواز تفسیر، حجیت ظهور قرآن، نیاز مخاطبان قرآن به تفسیر، ساختار چندمعنایی قرآن، زبان قرآن، منابع تفسیر قرآن، انسجام و پیوستگی آیات، و جامعیت قرآن که در این مقاله به اهم آنها که قدسی بودن قرآن، امکان و جواز تفسیر، ساختار چندمعنایی قرآن، زبان قرآن و انسجام و پیوستگی آیات می باشند، پرداخته می شود.

نویسنده: مؤدب، سید رضا؛ موسوی مقدم، سید محمد؛
مجله شیعه شناسی . زمستان 1388 - شماره 28 علمی-پژوهشی .

AttachmentSize
مبانی تفسیر قران از نظر مفسران شیعه.pdf894.39 KB


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading