• العربية
  • English
  • فارسی
 
حضرت مهدی(عج) :

اَكثِروا الدُّعاءَ بِتَعجِیل الفَرَجِ فَاِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم.
برای تعجیل در ظهور من زیاد دعا کنید که خود فَرَج و نجات شما است. (کمال‌الدین، ج ٢، ص ٤٨٥)

   
 
 
 

بخشی از وصیت نامه امام حمینی ( رحمه الله علیه )


ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن‏‎ ‎‏مفتخر است که پیرو مذهبی است که می خواهد حقایق‏ قرآنی، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت‏‎ ‎‏دم می زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان‏‎ ‎‏بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر‏‎ ‎‏پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی‏‎ ‎‏فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند نجات‏‎ ‎‏دهد. ‏

‏‏ و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا‏‎ ‎‏مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده، و امیرالمؤمنین علی‏‎ ‎‏بن ابیطالب، این بنده رها شده از تمام قیود، مأمور رها‏‎ ‎‏کردن بشر از تمام اغلال و بردگیها است.‏

‏‏ ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن‏‎ ‎‏بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب‏‎ ‎‏رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن‏‎ ‎‏بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ما است.‏

‏‏ ما مفتخریم که ائمه معصومین، از علی بن ابیطالب‏‎ ‎‏گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب زمان ـ علیهم‏‎ ‎‏آلاف التحیات والسلام ـ که به قدرت خداوند قادر، زنده و‏‎ ‎‏ناظر امور است ائمه ما هستند.‏

‏‏ ما مفتخریم که ادعیه حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏‎ ‎‏می خوانند از ائمه معصومین ما است. ما به «مناجات‏‎ ‎‏شعبانیه» امامان و «دعای عرفات» حسین بن‏ ‏علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفه سجادیه» این زبور آل‏‎ ‎‏محمد و «صحیفه فاطمیه» که کتاب الهام شده از جانب‏‎ ‎‏خداوند تعالی به زهرای مرضیه است از ما است.‏

‏‏ ما مفتخریم که «باقرالعلوم» بالاترین شخصیت تاریخ‏‎ ‎‏است و کسی جز خدای تعالی و رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ‏‎ ‎‏و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ مقام او را درک نکرده و‏‎ ‎‏نتوانند درک کرد، از ما است.‏

‏‏ و ما مفتخریم که مذهب ما «جعفری» است که فقه ما که‏‎ ‎‏دریای بی پایان است، یکی از آثار اوست. و ما مفتخریم به‏‎ ‎‏همه ائمه معصومین ـ علیهم صلوات الله ـ و متعهد به پیروی‏‎ ‎‏آنانیم.‏

‏‏ ما مفتخریم که ائمه معصومین ما ـ صلوات الله و سلامه‏‎ ‎‏علیهم ـ در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن‏‎ ‎‏کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، در‏‎ ‎‏حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی‏‎ ‎‏حکومتهای جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند. و‏‎ ‎‏ما امروز مفتخریم که می خواهیم مقاصد قرآن و سنت را‏‎ ‎‏پیاده کنیم و اقشار مختلفه ملت ما در این راه بزرگِ‏‎ ‎‏سرنوشت ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود‏‎ ‎‏را نثار راه خدا می کنند.‏

‏‏ ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان‏ در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر، و‏‎ ‎‏همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد‏‎ ‎‏قرآن کریم فعالیت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در‏‎ ‎‏آموزش نظامی که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی از‏‎ ‎‏واجبات مهم است شرکت، و از محرومیتهایی که توطئه‏‎ ‎‏دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها‏‎ ‎‏بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و‏‎ ‎‏متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای‏‎ ‎‏منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از‏‎ ‎‏مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده اند؛ و‏‎ ‎‏آنان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحو‏‎ ‎‏ارزشمندی که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه‏‎ ‎‏درمی آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از‏‎ ‎‏خشم و غضب می لرزاند، اشتغال دارند. و ما مکرر دیدیم‏‎ ‎‏که زنان بزرگواری زینب گونه ـ علیها سلام الله ـ فریاد‏‎ ‎‏می زنند که فرزندان خود را از دست داده و در راه خدای‏‎ ‎‏تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به‏‎ ‎‏این امر؛ و می دانند آنچه به دست آورده اند بالاتر از جنات‏‎ ‎‏نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا.‏

‏‏ و ملت ما بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان‏‎ ‎‏مفتخرند به اینکه دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و‏ قرآن کریم و اسلام عزیزند، درندگانی هستند که از هیچ‏‎ ‎‏جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود‏‎ ‎‏دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست‏‎ ‎‏خود دوست و دشمن را نمی شناسند. و در رأس آنان‏‎ ‎‏امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر‏‎ ‎‏جهان را به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی‏‎ ‎‏است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب‏‎ ‎‏می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند؛ و‏‎ ‎‏خیال ابلهانه «اسرائیل بزرگ»!

آنان را به هر جنایتی‏‎ ‎‏می کشاند. و ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند‏‎ ‎‏که دشمنان آنها حسین اردنی این جنایت پیشه دوره گرد، و‏‎ ‎‏حسن و حسنی مبارک هم آخور با اسرائیل جنایتکارند و‏‎ ‎‏در راه خدمت به امریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به‏‎ ‎‏ملتهای خود رویگردان نیستند. و ما مفتخریم که دشمن ما‏‎ ‎‏صدام عفلقی است که دوست و دشمنْ او را به جنایتکاری‏‎ ‎‏و نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر می شناسند و همه‏‎ ‎‏می دانند که خیانتکاریِ او به ملت مظلوم عراق و‏‎ ‎‏شیخ نشینان خلیج، کمتر از خیانت به ملت ایران نباشد. ‏ 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading