• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) :

سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است.

   
 
 
 

دفاع دکتری خانم اسمر جعفری


با عنایت الهی جلسه دفاع از رساله دکتری خانم اسمر جعفری باعنوان ( همخوانی آموزه های قرآن با عوامل پیشرفت و‌توسعه جامعه انسانی با تکیه بر پاسخگویی به شبهات ) در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۹ درسالن دفاعیه دانشکده اللهیات دانشگاه قم راس ساعت ۱۱/۵ برگزار گردید. این جلسه باحضور آقای دکتر رحمان ستایش به عنوان استاد راهنما و دکتر مهدوی راد به عنوان استاد مشاور و آقایان دکتر مودب ،دکتر دیاری و دکتر نوروزی به عنوان اساتید داور تشکیل گردید و به اتفاق برای این رساله ‌ درجه عالی و‌نمره ۱۹/۵ رامنظور نمودند

چکیده :
توسعه نایافتگی اغلب ملل اسلامی موجب طرخ دیدگاهی است که عدم پبشرفت مسلمانان را با آموزه های آنان پیوند می دهد . پژوهش حاضر نه تنها درصدد بطلان چنین دیدگاهی است بلکه با استناد به ایات قران ، این کتاب آسمانی را محرک توسعه می داند .این پژوهش هرگز به دنبال ارائه مدل توسعه همه حانبه از قرآن نیست و‌چنین امری را وظیفه علم و‌تجربه می داند و هدف اصلی ، اثبات همخوانی قران با عوامل موثر در توسعه است و با روش تحلیلی توصیفی ضمن تعریف ابعاد مهم توسعه و‌معرفی مولفه های برجسته هر کدام از این ابعاد از منظر جامعه شناسی توسعه ،مهمترین انها گزینش شده و با عرضه آنهابه قرآن و بررسی دیدگاههای تفسیری ، آیاتی را که به این شاخص ها دلالت دارند استخراج و همخوانی آموزه های قرآن با این مولفه ها نمایانده شده است .و در ذیل برخی مباحث ،شبهات مهمی وجود دارد که مانعیت قرآن در امر توسعه را میرساند و‌مهترین آنها عبارتند از : بی توجهی قرآن به علوم تجربی ،عدم آزادی انسان در انتخاب عقیده و‌مذهب ، مذمت دنیا و زهدگرایی ،ناسازگاری باور به قضا و قدر و توکل با امر کارو‌تلاش .پاسخگویی به شبهات مذکور از دیگر اهداف این پژوهش است 

مراکز همسو

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading