• العربية
  • English
  • فارسی
 
«حضرت مهدی(ع)» :

اِنّی اَمانٌ لِأَهلِ اِلأرضِ كما أَنَّ النُّجومَ اَمانٌ لِأَهلِ السّماء.
من برای اهل زمین أمن و أمانم همان گونه که ستارگان آسمان أمن و أمان اهل آسمانند. (بحار، ج ٧٨، ص ٣٨)

   
 
 
 

عنوان پایان نامه : بررسی دیدگاه علامه مجلسی پیرامون روایات اختلاف قرائات در کتاب مرآة العقول


چکیده:
مباحث پیرامون قرائت قرآن در علوم قرآن و حدیث بسیار حائز اهمیت است و همواره توجه محدثین، عالمان و مفسران را به خود جلب کرده است. یکی از این مباحث، اختلاف قرائات قرآنی است که طی سالیان متمادی مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته. اهل سنت در این مبحث قائل به چند قرائت هستند ولی شیعه معتقد به قرائت واحد است و هر گروه نیز برای اثبات نظر خود به دلایل و احادیث خاصی که در کتب روایی معتبرشان نقل شده استناد میکنند. در این پژوهش تلاش بر این است که با توجه به کتاب مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول اثر ارزشمند علامه محمد باقر مجلسی که مهمترین کتاب در بررسی سندی و متنی بر کافی کلینی است به مبحث روایات اختلاف قرائت پرداخته شود. ابتدا روایاتی که در این کتاب نقل شده و مواردی از اختلاف قرائت در آن وجود دارد جمع آوری شده، سپس نظرات مفسران شیعه و اهل سنت را در این باره بیان کرده و در نهایت نظر علامه مجلسی را در خصوص موارد اختلاف قرائت مورد تحلیل قرار می دهیم. شیوه کار در این پژوهش به صورت فیش برداری کتابخانه¬ای بوده است.
کلمات کلیدی:
احرف سبعه، اختلاف قرائت، علامه مجلسی، مرآۀ العقول.

دانشگاه قم
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث گرایش علوم حدیث

عنوان: بررسی دیدگاه علامه مجلسی پیرامون روایات اختلاف قرائات در کتاب مرآة العقول

استاد راهنما: دکتر سید رضا مؤدب

نگارنده: مطهره خردمند زمستان/98 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading