• العربية
  • English
  • فارسی
 
«حضرت مهدی(ع)» :

اِنّی اَمانٌ لِأَهلِ اِلأرضِ كما أَنَّ النُّجومَ اَمانٌ لِأَهلِ السّماء.
من برای اهل زمین أمن و أمانم همان گونه که ستارگان آسمان أمن و أمان اهل آسمانند. (بحار، ج ٧٨، ص ٣٨)

   
 
 
 

جلسات دفاع


گزارش جلسة دفاع رساله دکتری رشته تفسیر تطبیقئ

گزارش جلسة دفاع رساله دکتری رشته تفسیر تطبیقئ
گروه علوم قرآن و حدیث دانشكده :‌ الهیات و معارف اسلامئ دانشگاه قم

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمدعلي ریحانی نیا

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمدعلي ریحانی نیا
۲۶/۰۹/۱۳۹۶
به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمدعلي ریحانی نیا، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید
موضوع پایان نامه جناب آقای محمدعلي ریحانی نیا: کارکردهای قلب و مدیریت آن از منظر نهج البلاغه.
استاد راهنما: جناب آقای مجد فقیهی.
اساتید/استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر موحدی محب و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مودب.

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای مصطفی محمودی صاحبی

۱۶/۱۰/۱۳۹۶
به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای مصطفی محمودی صاحبی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی چهارشنبه ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید
موضوع رساله جناب آقای مصطفی محمودی صاحبی: بررسی مسأله تکرار قصه ها در قرآن با تأکید بر پاسخ به شبهات مستشرقان.
استاد راهنما: جناب آقای مجد فقیهی.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسکندرلو و جناب آقای دکتر توکلی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مودب، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر فاکر.

پایان : بررسی انگاره‌ی تحریف قرآن از نظر مجلسی اول و مجلسی دوم

دانشگاه قم
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن

عنوان:
بررسی انگاره‌ی تحریف قرآن
از نظر مجلسی اول و مجلسی دوم

استاد راهنما:
دکتر سید رضا مودب

نگارنده:
مجتبی آقا جانی

پاییز/ 98

تشکر و قدردانی
سپاس فراوان از جناب آقای دکتر سید رضا مودب که برای راهنمایی بنده در این پایان‌نامه قبول زحمت نمودند. فرصت مغتنمی بود که از حضورشان کسب فیض نمایم.
همچنین از دو استاد عزیز، جناب دکتر دیاری و جناب دکتر تجری که برای داوری پایان نامه‌ی بنده قبول زحمت نمودند، تشکر و قدر دانی فراوان دارم.

دفاع دکتری آقای سراقی دانشگاه معارف

رساله دکتري
رشته: مدرسي معارف اسلامي
گرايش: قرآن و متون اسلامي

عنوان:
بررسي و تحليل سندي و محتوايي
روايات فريقين در باره نکوهش زنان

استاد راهنما:
حجّت الاسلام و المسلمين دکتر سيد رضا مؤدّب

استاد مشاور:
جناب آقاي محمدعلي مجدفقيهي

نگارش:
علي سراقي
1398
چکيده
ازجمله موضوعات مهم و چالشي در مطالعات اسلامي، بررسي رواياتي است که ظاهري تحقيرآميز نسبت به زنان دارند. در کتب روايي فريقين رواياتي در مسئله زن وارد شده که تعدادي از اين روايات ظاهراً هويت زن را زير سؤال برده و مورد نکوهش قرار داده است.

دفاع سطح چهار حوزه اقای سید مهدی هاشمی

رساله جهاد کبیر در قران از مرکز تخصص تفسیر
راهنما :حجت الاسلام دکتر رضایی اصفهانی
مشاور : حجت الاسلام دکتر احمد عابدی
داور حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب

بررسی تفسیری ایه : فلاتطع الکافرین و جاهدهم جهادا کبیرا
و بیان اقوال در خصوص مرجع ضمیر به و تبیین در اینکه مقصود عدم تبعیت از دشمن میباشد و ممکن است مقصود جهاد همه جانبه و فراگیر باشد .

دفاع آقای عیدی . دانشگاه قم

تفسیر سلبی .

چکیده:

دفاع دکتری آقای موسوی کراماتی دانشگاه قم

دانشگاه قم
دانشكده الهيات و معارف اسلامي
رساله دکتری رشته علوم قرآن و حديث

عنوان:
ساختارشناسی انگيزه سياسی در قلمرو وضع حديث

استاد راهنما:
دکتر محمدتقي دياري

استاد مشاور:
دکتر سيد رضا مودب

نگارنده:
سيد محمد تقي موسوي کراماتي

تابستان 1398

چکيده

دفاع دکتری آقای کریمی مقدم . دانشگاه قم

بسمه تعالی
عنوان: «بررسی و نقد مبانی و روش‌های حدیث‌پژوهی خوتیر ینبل»

استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب؛
نگارنده: صادق کریمی مقدم؛ دانشگاه قم؛ شهریورماه 1398

چکیده: 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading