• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) (دعای فراوان) :

برای تعجیل فَرَج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فَرَج و گشایش شماست.

   
 
 
 

مبانی تفسیر قرآن - قواعد :


4. قواعد (ضوابط):

مقصود از «قواعد تفسير» كه از آن تعبير به «ضوابط تفسير» نيز مى‌شود، كبراى قياس و يا حكم كلى است كه به هنگام تفسير، بر امور جزئى تطبيق داده مى‌شود مانند قاعده: «ارجاع متشابهات به محكمات» كه براى فهم آيات متشابه، از آن استفاده مى‌شود؛ خالد بن عثمان در تعريف قواعد تفسيرى مى‌گويد: «هى الاحكام الكليه التى يتوصل بها الى استنباط معانى القرآن». برخى از ديگر محققان نيز در تعريف قواعد تفسير گفته‌اند: «قوانين كلى كه واسطه استنباط در آيات قرآن قرار مى‌گيرد و مخصوص آيه يا سوره خاصى نيست».

منزلت قواعد تفسير در فهم آيات، همچون رابطه قواعد منطق با انديشه و استدلال و قواعد اصول فقه در علم فقه است كه سبب استوارى تفسير مى‌شود و تطبيق و اجراى صحيح آنها سبب كشف مراد واقعى متن و كلام متكلم است بدين‌جهت، محققان بزرگى به تدوين كتاب‌هاى «قواعد تفسير» همت گماشته‌اند كه از آنها به عنوان «ضوابط و يا اصول تفسير» نيز ياد مى‌شود: مانند قاعده سياق، جرى و تطبيق، لزوم توجه به ادبيات عرب، لزوم توجه به معنى‌شناسى كلمات به هنگام نزول و.... هريك از قواعد يادشده، حاصل و برخاسته از مبانى تفسيرى است كه بررسى و تحليل مبانى اهم آنها در اين پژوهش خواهد آمد و بررسى تفصيلى هريك از قواعد و اقسام آن مانند: قواعد خاص، قواعد مشترك و تمايز آنها با قواعد فقهى، كلامى و منطقى و تفكيك بين قواعد و ضوابط تفسيرى و مفسر و شمارش هريك از آنها كه برخى آنها را تا سيصد و هشتاد قاعده شمرده‌اند نيازمند پژوهش ديگرى است.

قواعد تفسير، خود برخاسته از منابعى همچون قرآن، سنت، عقل و بديهيات آن، ديگر علوم مانند ادبيات، فقه، و... است كه بدين‌جهت نزد مفسران، متفاوت شده است. 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading