• العربية
  • English
  • فارسی
 
قال علی علیه السلام :

اِنتَظِروا الفَرَجَ وَلا تَیأسُوا مِن رَوحِ الله.
همواره در انتظار باشید و یأس و ناامیدی از رحمت خدا به خود راه مدهید. (بحار، ج ١٥، ص ١٢٣)

   
 
 
 

همیت معاد در آیه 3 سبا :


اهمیت معاد در آیه 3 سبا :
خداوند در اهمیت معاد می فرماید: «وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لا تَأْتينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى‏ وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْب»؛ كافران گفتند: «قيامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد!» بگو: «آرى به پروردگارم سوگند كه به سراغ شما خواهد آمد، خداوندى كه از غيب آگاه است» ؛ خداوند از زبان کافران نقل می کند «وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا» که آنها گفتند قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد، «لا تَأْتينَا السَّاعَةُ» یعنی ما را مرگی نخواهد گرفت و قیامت به سراغ ما نخواهد آمد، اگر هم مرگ ما را فراگرفت، قیامتی به سراغ ما نخواهد آمد؛ گویا اصلا قیامتی نیست. سپس خداوند به پیامبر گرامی اسلام دستور می دهد: «قُلْ بَلى‏ وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْب»‏؛ بگو سوگند به پرودگارم که آگاه به اسرار نهان است، به طور قطع و مسلم، قیامت به سراغ شما خواهد آمد.
در پایان آیه نیز تعبیر به عالِمِ الْغَيْب شده است؛ تعبیر عالِمِ الْغَيْب به معنای خدایی است که دانای همه علم هاست. تکیه بر این عبارت، ممکن است از این نظر باشد که علت انکار منکران معاد به خاطر این بود که می گفتند که چه کسی می تواند این ذرات پراکنده را از اطراف و اکناف زمین برآورده کند. انسانی که فوت شده است و بدن و اجزای او با چیزهای دیگر ترکیب شده است، چگونه می توان او را زنده کرد و چه کسی می تواند اعمال انسان ها را که همگی محو و نابود شده اند و گذر زمان بر آن ها گذشته است و به ظاهر آثاری از آنها نمانده است، بازگرداند؟ چه کسی می تواند محاسبه کند و پاداش و کیفر بدهد؟ قرآن با ذکر تعبیر عالِمِ الْغَيْب می فرماید: همان خدایی که آگاه به غیب و آگاه به همه اسرار نهان هست، این کار را بر عهده گرفته است. قدرت خدا مانند قدرت انسان نیست، انسان نباید قدرت خدا را با قدرت خود مقایسه کند؛ چرا که ما با خدا از نظر صفات بسیار متفاوت هستیم. قدرت خدا بی پایان است و غیب خدا نهایت ندارد .
در آیه شریفه تعبیر به ساعه شده است؛ الساعه یکی از نام های قیامت است که این نام در آیات فراوانی به کار رفته است. تعبیر ساعه که در قرآن آمده است به سه گونه می تواند معنی داشته باشد؛ ساعه کبری که همان رستاخیز و قیامت است. ساعه وسطی که روز مرگ ناگهانی یک قوم است، مانند قوم نوح که همزمان با طوفان غرق شده اند و ساعه صغری که ساعت مرگ هر انسانی است و در این آیات از ساعه که به صورت مطلق یاد می کند همان ساعت کبری است که روز قیامت است. در آیه یاد شده در واقع از زبان کفار نقل می کند که آنها می گفتند «لا تَأْتينَا السَّاعَةُ»؛ یعنی قیامت کبری و روز برپایی حساب به سراغ ما نخواهد آمد و این چنین می پنداشتند و خداوند در ادامه آیه با تاکیداتی مانند «لَتَأْتِيَنَّكُمْ» ‏؛ می فرماید که مرگ همه شما را فرا خواهد گرفت. بنابراین از خداوند متعال می خواهیم که ایمان ما را آنچنان که به مبدا هست به معاد نیز افزایش دهد و با فکر و تامل ایمان به معاد را در وجود خود گسترش دهیم و با تامل در آیات شریفه قرآن که چند مورد را مرور کردیم به اهمیت قطعی بودن بحث معاد توجه بیشتری داشته باشیم. 

مراکز همسو

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading