• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) (دعای فراوان) :

برای تعجیل فَرَج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فَرَج و گشایش شماست.

   
 
 
 

معصومان و فهم ويژه آنان از قرآن


معصومان و فهم ويژه آنان از قرآن

چکیده:
فهم و معرفت قران، لازمه بهره مندي از هدايت آن است، اما اين كتاب آسماني از دو گونه معرفت برخوردار است، معرفت ظاهري و معرفت دروني و نهاني، معرفت ظاهري قرآن با استفاده از شيوه تعليمي معصومان و با فراهم آوردن شرايط آن براي همگان ميسور است، ولي معرفت دروني و نهاني آن، به صورت کامل، در اختيار همگان نيست، بلكه مراحلي از آن در انحصار پيامبر و امامان معصوم است و به تعبير ديگر معرفت معصومان از قرآن با غير آنان يكسان و همسان نيست، غير معصوم از معرفت ظاهري قرآن در صورت فراهم آوردن شرايط آن، مي تواند بهره مند شود و معرفت باطني قرآن را نيز در مواردي و در منزله نازلتري به دست مي آورد، ولي مراحلي از معرفت دروني و نهاني قران را مي بايد از معصوم (ع) فرا گرفت. تنها آنان از مراتبي از فهم برخوردارند كه ديگران از آن نصيب و سهمي نيست و اين امر از متن برخي از روايات و مطالعه دلايل ديگر قابل دريافت است.

كليد واژه: معرفت قرآن، معرفت ظاهري، نهاني، دروني، باطني، تفسير، تاويل

مقالات و بررسيها : زمستان 1382 , دوره 36 , شماره دفتر 74 (1) .
سيدرضا مودب .

AttachmentSize
و فهم ویژه انان از قرآن .pdf377.21 KB


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading