• العربية
  • English
  • فارسی
 
قال علی علیه السلام :

اِنتَظِروا الفَرَجَ وَلا تَیأسُوا مِن رَوحِ الله.
همواره در انتظار باشید و یأس و ناامیدی از رحمت خدا به خود راه مدهید. (بحار، ج ١٥، ص ١٢٣)

   
 
 
 

مقاله


منزلت عقل از دیدگاه البانی

منزلت عقل از دیدگاه البانی

چکیده

اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه

اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه

تحليل و نقد ديدگاه سباستين گانتر در خصوص «النبي الامي» از منظر مفسران معاصر شيعه

تحليل و نقد ديدگاه سباستين گانتر در خصوص «النبي الامي» از منظر مفسران معاصر شيعه

نویسندگان: مودب سيدرضا, موسوي مقدم سيدمحمد

چکیده:

نقد قرآنیان شیعه در به کارگیری روش تفسیری قرآن به سنت

نقد قرآنیان شیعه در به کارگیری روش تفسیری قرآن به سنت

چکیده:
قرآنیان نام جریانی فکری است که با تکیه بر وحدت امت
اسلامی و شعار بازگشت به قرآن، در نیمه دوم قرن
سیزدهم هجری، تحت تأثیر اندیشه های اصلاحی سید
جمال الدین اسدآبادی و شیخ هادی نجم آبادی، توسط یکی
از شاگردان ایشان به نام سید اسدالله خرقانی شکل گرفت
و به وسیله دیگرانی همچون شریعت سنگلجی، یوسف
شعار، برقعی، قلمداران و حسینی طباطبایی ادامه یافت.
این گروه که قرآن را در بخش اعتقادات، کافی و بی نیاز از
سنت می دانند و سنت را تنها در بخش احکام و مجملات
قرآن به عنوان مبین آیات، معتبر می شمارند، برای پذیرش

بررسی تطبیقی دیدگاه های تفسیری علامه مغنیه و دکتر زحیلی

بررسی تطبیقی دیدگاه های تفسیری علامه مغنیه و دکتر زحیلی
چکیده :
بررسیهای تطبیقی در مطالعات اسلامی به ویژه بین مذهب شیعه و اهل تسنن از مهم ترین روش های مطالعاتی در عصر حاضر به شمار میرود. در پژوهش های تطبیقی، مطالعه دیدگاه های تفسیری، موافقات و اختلافات قرآن پژوهان اهمیت به سزایی دارد. در این میان توجه به دیدگاه های قرآن پژوهی دو دانشمند قرآنی معاصر، علامه محمد جواد مغنیه و دکتر وهبه زحیلی از دو مدرسه لبنان و سوریه سزاوار و ارزنده است . اثر اختلاف مبنای ناشی از تفاوت مذهب شیعه و سنی در برداشت های تفسیری علامه مغنیه و دکتر زحیلی به ویژه در آیات فقهی و کلامی مشهود است .

ذهبي و تفاسير اماميه

ذهبي و تفاسير اماميه

چکیده:

ویژگی های خانواده مطلوب در سبک زندگی پیشرفته قرآنی

ویژگی های خانواده مطلوب در سبک زندگی پیشرفته قرآنی

چکیده :
یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت بشر در همه حوزه‌های فردی، خانوادگی، ملی، بین المللی، محیط زیستی و ... و در همه ابعاد عبادی، فکری، فرهنگی، علمی، اقتصادی،سیاسی،اجتماعی، بهداشتی، تفریحی، تغذیه‌ای، پوششی، سکونتی و ...، نوع سبک زندگی است.

بررسي دلالي روايات تحريف نما در کتاب کافي

عنوان مقاله: بررسي دلالي روايات تحريف نما در کتاب کافي

نویسندگان: مودب سيدرضا, حداديان عبدالرضا

چکیده:
روايات تحريف نما، ابهام در تاريخ تدوين قرآن كريم از نظر برخي، وجود رواياتي که درباره تشبيه رخدادهاي كلان امت اسلام به وقايع امت هاي پيشين است، و عدم يادكرد نام معصومان (ع) در الفاظ قرآن، مهم ترين عوامل پيدايش اذعان به تحريف قرآن به شمار مي روند. در اين ميان، انچه بيش از ساير عوامل قابل تامل و بررسي است، وجود رواياتي به ظاهر دال بر تحريف قرآن در ميان کتب گوناگون است که برخي از آن ها بيش از ساير منابع اهميت و اعتبار دارند.

روش تفسيري امام خميني (ره) و تاثير آن در گسترش تفسير عرفاني شيعه

روش تفسيري امام خميني (ره) و تاثير آن در گسترش تفسير عرفاني شيعه

چکیده :
امام خميني، از عالمان بزرگ شيعه در دوره معاصر و از مفسران عرفاني قرآن به شمار مي رود. در اين مقاله به بررسي روش تفسيري امام خميني مي پردازيم. به نظر مي رسد، وي در تفسير قرآن، داراي روش «عرفاني» است بهترين شيوه را در فهم قرآن و تبيين معاني بلند آن، برداشت هاي عرفاني ـ اخلاقي مي داند. به نظر امام خميني، دريافت لطايف عرفاني، هدف اساسي هر تفسيري مي بايد قرار بگيرد. وي با پايبندي بر روش عرفاني، سبب گسترش تفسير عرفاني شيعه و توجه بيشتر عالمان شيعه بر تفسير عرفاني شده است.

کليدواژگان: 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading