• العربية
  • English
  • فارسی
 
پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم :

المَهدِی طاووسُ أَهلِ الجَنَّةِ.
مهدی(ع) طاووس اهل بهشت است. (الشِّهاب‌ فی‌الحِکَمِ و الآداب، ص ١٦)

   
 
 
 

مقاله


مبانی تفسیر اجتماعی

مبانی تفسیر اجتماعی

چکیده
یکی از تحولات بسیار مهم قرآن‌پژوهی در دوران معاصر، پیدایش گرایش تفسیر اجتماعی است که در آن، مفسّران به پیام‌های اجتماعی قرآن‌کریم می‌اندیشند. این گرایش جدید تفسیری بر آن است تا آموزه‌های اجتماعی قرآن را در متن زندگی مردم قرار دهد و ویژگی مهم آن، ایجاد تحوّل در تفسیر قرآن از فردگرایی به جمع‌اندیشی و تحلیل سرنوشت كلی جامعه مسلمانان است.

بررسی تطبیقی «آرامش روانی» در روان شناسی با «اطمینان قلبی» در قرآن کریم

بررسی تطبیقی «آرامش روانی» در روان شناسی با «اطمینان قلبی» در قرآن کریم

نویسنده: ویس کرمی، مهرداد؛ مؤدب، سید رضا؛

زمستان 1389 - شماره 4 مطالعات تفسیری

عتبارسنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت

اعتبارسنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت

چکیده:

معارف شیعی و نقش نخستین امامان شیعه علیهم السلام در تدوین آن ها

معارف شیعی و نقش نخستین امامان شیعه علیهم السلام در تدوین آن ها

چکیده:

مبانی و روش تفسیري حرالّی اندلسی

مبانی و روش تفسیري حرالّی اندلسی

چکیده:
حرالیّ اندلسی از مفسران صوفی مالکی در قرن ششم هجري و تفسیر او « مفتاح الباب
المقفل لفهم القرآن المنزّل » از با ارزشترین تفاسیر غرب جهان اسلام است که ضمن
تأثیرپذیري از برخی از تفاسیر اهل بیت بر تفاسیر بعد خود تأثیر آشکاري داشته است.
محتواي مهم آن، ضرورت تحقیق و معرفی این اثر ارزشمند را به طور تخصصی و
روشمندانه، ضروري می سازد. در تحقیق پیش رو، پس از معرفی اجمالی مؤلف، گزارشی
از تراث تفسیري او به منظور شناخت روش، گرایش و مبانی حرالیّ ارائه شده . در این
مقاله کوشش میشود تا به روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه و اهمیت تفسیر

بررسی دانش تفسیری ویزه اهل بیت

بررسی دانش تفسیری ویزه اهل بیت
چکیده

بررسی حل تعارض آیات ذکرِ ناظر به آرامش

بررسی حل تعارض آیات ذکرِ ناظر به آرامش

چکیده:

اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم

اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم

سیدرضا مودب, اصغر مهری

چکیده

منزلت عقل از دیدگاه البانی

منزلت عقل از دیدگاه البانی

چکیده

اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه

اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading