• العربية
  • English
  • فارسی
 
پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم :

المَهدِی طاووسُ أَهلِ الجَنَّةِ.
مهدی(ع) طاووس اهل بهشت است. (الشِّهاب‌ فی‌الحِکَمِ و الآداب، ص ١٦)

   
 
 
 

مقاله


مقاله : بررسی حجیت روایات با سند ضعیف و متن قوی با تأکید بر روایات «حجه الله»

بررسی حجیت روایات با سند ضعیف و متن قوی با تأکید بر روایات «حجه الله»

چکیده :

واکاوی تفسیری آیات سوره اسراء درباره فساد بنی‌اسرائیل با تکیه بر عدم ترادف در ترکیب وصفی «عبادا لنا»

واکاوی تفسیری آیات سوره اسراء درباره فساد بنی‌اسرائیل با تکیه بر عدم ترادف در ترکیب وصفی «عبادا لنا»
چکیده :

مقاله : اثرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو در رویکرد انتقادی به قرآن کریم

اثرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو در رویکرد انتقادی به قرآن کریم

نویسندگان

سید رضا مؤدب 1 علی اکبر مومنی 2
1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری الهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مقاله : بررسی تحلیلی حدیث«إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»

بررسی تحلیلی حدیث«إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»
مقاله 14، دوره 8، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 339-365
نوع مقاله: مقاله پژوهشی . مجله کتاب قیم
نویسندگان
کمیل راجانی1؛ سید رضا مودب 2
1دانش‌آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیة
2استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه قم
تاریخ دریافت: 01 اسفند 1395، تاریخ بازنگری: 05 مهر 1396، تاریخ پذیرش: 22 دی 1396
چکیده

بررسی چیستی و جایگاه مبانی زبانی ادبی در اختیار قرآئات در تفسیر مجمع البیان

بررسی چیستی و جایگاه مبانی زبانی ـ ادبی در اختیار قرآئات در تفسیر مجمع البیان
نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

چکیده

نقد دیدگاه صالحی نجف‌آبادی در مورد روایات امام باقر علیه السلام در مجمع البیان

نقد دیدگاه صالحی نجف‌آبادی در مورد روایات امام باقر در مجمع البیان
سیدرضا مؤدب، عبدالحسین هوشمند

چکیده:

مطالعه تطبیقی مدل‌های آغاز آفرینش از منظر قرآن و کیهان شناسی

سید عیسی مسترحمی
جامعة المصطفی العالمیه
سید رضا مؤدب
دانشگاه قم
چکیده 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading