• العربية
  • English
  • فارسی
 
ـحضرت مهدی(ع) :

اَنَا خاتِمُ الأوصیاءِ وَ بی ‌یدفَعُ اللهُ البَلاءَ عَن اَهلی و شیعَتی.
من ختم‌کنندة راه اوصیا هستم و به وسیلة من خدا بلاها را از اهل بیت من و شیعیانم دفع می‌نماید. (غیبت شیخ طوسی، ص ٢٤٦)

   
 
 
 

مقاله


بررسی دانش تفسیری ویزه اهل بیت

بررسی دانش تفسیری ویزه اهل بیت
چکیده

بررسی حل تعارض آیات ذکرِ ناظر به آرامش

بررسی حل تعارض آیات ذکرِ ناظر به آرامش

چکیده:

اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم

اعتبار و رجحان تفسیر انفسی قرآن کریم

سیدرضا مودب, اصغر مهری

چکیده

مبانی و روش تفسیري حرالّی اندلسی

مبانی و روش تفسیري حرالّی اندلسی

چکیده:
حرالیّ اندلسی از مفسران صوفی مالکی در قرن ششم هجري و تفسیر او « مفتاح الباب
المقفل لفهم القرآن المنزّل » از با ارزشترین تفاسیر غرب جهان اسلام است که ضمن
تأثیرپذیري از برخی از تفاسیر اهل بیت بر تفاسیر بعد خود تأثیر آشکاري داشته است.
محتواي مهم آن، ضرورت تحقیق و معرفی این اثر ارزشمند را به طور تخصصی و
روشمندانه، ضروري می سازد. در تحقیق پیش رو، پس از معرفی اجمالی مؤلف، گزارشی
از تراث تفسیري او به منظور شناخت روش، گرایش و مبانی حرالیّ ارائه شده . در این
مقاله کوشش میشود تا به روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه و اهمیت تفسیر

اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه

اهم مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه

تحليل و نقد ديدگاه سباستين گانتر در خصوص «النبي الامي» از منظر مفسران معاصر شيعه

تحليل و نقد ديدگاه سباستين گانتر در خصوص «النبي الامي» از منظر مفسران معاصر شيعه

نویسندگان: مودب سيدرضا, موسوي مقدم سيدمحمد

چکیده:

منزلت عقل از دیدگاه البانی

منزلت عقل از دیدگاه البانی

چکیده

بررسی تطبیقی دیدگاه های تفسیری علامه مغنیه و دکتر زحیلی

بررسی تطبیقی دیدگاه های تفسیری علامه مغنیه و دکتر زحیلی
چکیده :
بررسیهای تطبیقی در مطالعات اسلامی به ویژه بین مذهب شیعه و اهل تسنن از مهم ترین روش های مطالعاتی در عصر حاضر به شمار میرود. در پژوهش های تطبیقی، مطالعه دیدگاه های تفسیری، موافقات و اختلافات قرآن پژوهان اهمیت به سزایی دارد. در این میان توجه به دیدگاه های قرآن پژوهی دو دانشمند قرآنی معاصر، علامه محمد جواد مغنیه و دکتر وهبه زحیلی از دو مدرسه لبنان و سوریه سزاوار و ارزنده است . اثر اختلاف مبنای ناشی از تفاوت مذهب شیعه و سنی در برداشت های تفسیری علامه مغنیه و دکتر زحیلی به ویژه در آیات فقهی و کلامی مشهود است .

ذهبي و تفاسير اماميه

ذهبي و تفاسير اماميه

چکیده: 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading