• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) (دعای فراوان) :

برای تعجیل فَرَج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فَرَج و گشایش شماست.

   
 
 
 

چگونگی تعامل طبری، ابن‌کثیر و ثعالبی با روایات تفسیری اهل‌بیت


چگونگی تعامل طبری، ابن‌کثیر و ثعالبی با روایات تفسیری اهل‌بیت
مقاله 2، دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392،
مقاله پژوهشی . نویسندگان
نوروز امینی* 1؛ سید رضا مودب2
1مربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی خوی
2استاد دانشگاه قم
چکیده
یکی از بسترهای اختلاف
میان فریقین، روایات تفسیری است. این روایات در فهم قرآن و احکام کارایی دارد و
نوع تعامل مسلمانان با این روایات، در شکل‌گیری باورهای ایشان و استخراج احکام
شرعی، تأثیر بسزایی دارد. این میان تعامل اهل‌سنت با روایات اهل‌بیت اهمیتی
دوچندان دارد؛ چراکه سخن اهل‌بیت، نزد شیعه بس مهم است؛ به گونه‌ای که هیچ‌ برخورد
مغرضانه‌ای با سخنان ایشان را برنمی‌تابند و از سویی، اهل‌سنت نیز جایگاه والای
اهل‌بیت و شخصیت عظیم ایشان را می‌ستایند و لذا انتظار می‌رود در متون تفسیری خود
به روایات ایشان، دست‌کم درحد روایات صحابه و تابعیان، توجه کنند. در این پژوهش سه
تفسیر از مهم‌ترین تفاسیر اهل‌سنت جستجو و آمار مربوط به روایت‌های هر یک از
امامان شیعه در این منابع به تفکیک، استخراج، و چگونگی تعامل این سه مفسر با روایات
اهل‌بیت، تحلیل و ثابت شده است که این مفسران، در بهره‌برداری از روایات تفسیری
اهل‌بیت، کارنامه درخشانی ندارند.
کلیدواژه‌ها
روایات اهل‌بیت؛ روایات اهل‌سنت؛ روایات تفسیری؛ تعامل اهل‌سنت با روایات؛ تعامل اهل‌سنت با اهل‌بیت

AttachmentSize
تعامل طبری، ابن کثیر و ثعالبی با روایات تفسیري اهل بیت.pdf343.55 KB


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading