• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام علی (ع) :

هر كس رابطه اش را با خدا اصلاح كند، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح خواهد نمود.

   
 
 
 

اعجاز قرآن از نظر «حضرت على عليه السّلام»


«حضرت على عليه السّلام»
امام على عليه السّلام بزرگترين مفسّر قرآن و وصىّ پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم، او كه در خطبه‏ها و سخنرانى‏هاى خود عظمت قرآن را ترسيم نموده است، در مورد قرآن و اعجاز آن گفتارهائى مفصل و شيوا دارد كه گذرا به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
1- فيه تبيان كلّ شئ ... و أنّه لا اختلاف فيه فقال سبحانه: «و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» و انّ القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق، لا تنقضى عجائبه و لا تنقضى غرائبه و لا تكشف الظلمات إلّا به «1».
__________________________________________________
(1)- نهج البلاغه، صبحى صالح، خ 18.
اعجاز القرآن در نظر اهل بيت عصمت ع و بيست نفر از علماى بزرگ اسلام، ص: 33
در قرآن، بيان هر چيزى است ... و اختلافى در آن نيست و خداوند مى‏فرمايد: اگر از سوى خداى يكتا نبود، در آن اختلاف فراوان مى‏يافتيد. ظاهر قرآن زيبا، باطن آن ژرف و ناپيدا است. عجائب آن سپرى نگردد، غرائب و شگفتيهاى آن به پايان نرسد و تاريكى‏ها، جز بدان زدوده نشود.
2- تعلّموا القرآن فأنّه أحسن الحديث و تفقهوا فيه فانه ربيع القلوب و استشفوا بنوره فانّه شفاء الصدور «1»، قرآن را فراگيريد كه نيكوترين گفتار است. آن را نيك بفهميد كه دلها را بهترين بهار است و از روشنائى آن بهبودى طلبيد كه شفاى دلها است.
حضرت در جملات مذكور، اشاره مى‏نمايند كه قرآن هم ظاهرش شگفت و داراى اعجاز است و هم باطنش، زيرا اختلافى در ظاهر و باطن و محتوى آن نيست و باطن قرآن، از شگفتيهاى فراوان برخوردار بوده، و موجب شفاى قلبها است.
حضرت على عليه السّلام به ذكر ويژگيهايى از قرآن مى‏پردازد كه كتابهاى ديگر از آن برخوردار نبوده و از اختصاصات قرآن مى‏باشد و در عباراتى ديگر مى‏فرمايند:
الف: و لا تخلقه كثرة الردّ و ولوج السمع. من قال به صدق و من عمل به سبق «2». قرآن كتابى است كه با خواندن بسيار و شنيدن بسيار آن، كهنه نگردد. هركس به واسطه آن سخن گويد، راست گفته و هركس بدان رفتار نمايد، از ديگران پيشى گرفته.
ب: ذلك القرآن فاستنطقوه و لن أخبركم عنه. إلّا انّ فيه علم ما يأتى و الحديث عن الماضى و دواء دائكم و نظم ما بينكم «3». در مورد كتاب خدا، قرآن، از آن بخواهيد تا سخن گويد، و هرگز، خود سخن نگويد و لكن من شما را از آن خبر دهم. بدانيد كه قرآن، شامل علم آينده و حديث گذشته، درمان درد شما، و راه سامان دادن امور
__________________________________________________
(1)- همان، خ 110.
(2)- همان، خ 156.
(3)- همان، خ 158.
اعجاز القرآن در نظر اهل بيت عصمت ع و بيست نفر از علماى بزرگ اسلام، ص: 34
شما هست.
ج: و اعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الذى لا يغشّ و الهادى الذى لا يضلّ ...
و ما جالس هذا القرآن أحد إلّا قام عنه بزياده أو نقصان: زيادة فى هدى أو نقصان فى عمى ... فانّ فيه شفاء من أكبر الداء و هو الكفر و النفاق و الغىّ و الضلال ... «1».
بدانيد كه قرآن، پندگوئى است كه فريب ندهد و راهنمائى است كه گمراه نكند ... كسى با قرآن ننشست مگر آن‏كه چون برخاست، افزون شد يا از وى كاست:
افزونى در رستگارى و كاهش از كورى و نادانى ... در قرآن، شفاى بزرگترين بيماريها وجود دارد، يعنى شفاى از كفر و دوروئى و بيراهه شدن و گمراهى.
د: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه و سراجا لا يخبو توقدّه و بحرا لا يدرك قعره ... فهو معدن الايمان و بحبوحته و ينابيع العلم و بحوره و رياض العدل و غدرانه ... جعله اللّه ريّا لعطش العلماء و ربيعا لقلوب الفقهاء و محاجّ لطرق الصلحاء «2».
سپس خداوند بر پيامبرش، كتاب قرآن را فروفرستاد، كتابى كه نورى است كه چراغهاى آن خاموش نشود، چراغى كه افروختگى‏اش كاهش نپذيرد و دريايى كه ژرفاى آن كس نداند ... پس قرآن، معدن ايمان و مركز آن و چشمه‏سار دانش و درياهاى آن و باغستان داد و آبگيرهاى آن است ... خداوند قرآن را مايه سيرابى دانشمندان قرار داده است و آن را بهار دلهاى فقيهان و مقصد راههاى پارسايان قرار داده است.
حضرت على عليه السّلام در جملات مذكور و ديگر سخنانش، كه در توصيف قرآن و برجستگيهاى اعجاز آن است، بيان مى‏نمايد كه متن و محتوى قرآن، بى‏مانند و خارق العاده است زيرا با گذر زمان كهنه نمى‏شود، همان‏طور كه هر كتاب ديگرى، با گذر زمان، كم‏ارزش و يا بى‏ارزش مى‏گردد.
__________________________________________________
(1)- همان، خ 176.
(2)- همان، خ 198.
اعجاز القرآن در نظر اهل بيت عصمت ع و بيست نفر از علماى بزرگ اسلام، ص: 35
محتوى قرآن از نظر حضرت على عليه السّلام داراى سازوكارى است كه هدايت‏گر، معدن ايمان، چشمه‏سار دانش و كتابى كه نور است، نورى كه هرگز خاموش نمى‏شود. اين ويژگيها، بدون ارتباط با خالق هستى در هيچ كتابى محقق نمى‏شود و حضرت بيان مى‏نمايد كه قرآن كتاب الهى است و لذا از اخبار غيبى گذشته و آينده خبر مى‏دهد، اخبارى كه انسان عادى را بدون ارتباط با خدا بر آن دسترسى نيست. 

مراکز همسو

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading