• العربية
  • English
  • فارسی
 
«حضرت مهدی(ع)» :

اِنّی اَمانٌ لِأَهلِ اِلأرضِ كما أَنَّ النُّجومَ اَمانٌ لِأَهلِ السّماء.
من برای اهل زمین أمن و أمانم همان گونه که ستارگان آسمان أمن و أمان اهل آسمانند. (بحار، ج ٧٨، ص ٣٨)

   
 
 
 

تفسير اجتماعى قرآن (2)


2- بدايع التفسير

تأليف شمس الدين ابن قيّم (م 1350 ق)، به زبان عربى و شامل بخش زيادى از سوره‏ هاى قرآن است.

ابن قيّم داراى مذهب حنبلى بوده و به تفسير 109 سوره قرآن پرداخته كه در تفسيرش از تفسير آيه به آيه بيشتر بهره برده و مسائل اجتماعى را بررسى كرده است. هم‏چنين از آيات قرآن براى تبيين نكته‏ هاى مربوط به زندگى اجتماعى، كمك گرفته است.

او به تفسير موضوعى آيات اهتمام داشته و در ذيل برخى آيات، به آيات مربوط به همان موضوع نيز اشاره كرده است.
ابن قيّم از اسرائيليات دورى جسته و آن را بررسى و نقد كرده است. او فهم لغت قرآن را نيز مهم دانسته و آن را در خدمت برداشت‏هاى تفسيرى خود گرفته است. «1»
__________________________________________________

(1). ايازى، همان، ص 184.

-----------------------------------------------------------------------------

3- آلاء الرحمن فى تفسير القرآن‏

تأليف آيت اللّه محمد جواد بلاغى نجفى (م 1352 ق)، به زبان عربى و شامل سوره‏ هاى فاتحه، بقره، آل عمران، نساء و بخشى از سوره مائده است.

مرحوم علّامه بلاغى از عالمان بزرگ شيعه است كه تفسير گرانقدرش آلاء الرحمن را در بيان مسائل اجتماعى و كلامى تدوين كرده است.

او در مقدمه تفسيرش به برخى مباحث علوم قرآنى از جمله اعجاز قرآن، صيانت قرآن از تحريف و قرائات پرداخته است.

بلاغى به شأن نزول، بيان نكته‏ هاى ادبى و در مواردى بيان احكام فقهى پرداخته است.

او آيات قرآن را با بررسى تحليل‏هاى اجتماعى و پرداختن به جايگاه انسان در قرآن، رابطه او با خدا و با انسان‏هاى ديگر، تبيين كرده است.

ظاهرا با پايان يافتن زندگى دنيايى فرصت اتمام چنين تفسيرى از ايشان گرفته شد. «1»

------------------------------------------------------------------------------------------------
(1). معرفت، همان، ج 2، ص 437. 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading