• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) :

سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است.

   
 
 
 

مقاله


بررسی کیفیت نزول لفظی و معنوی قرآن کریم در منظر روایات

بررسی کیفیت نزول لفظی و معنوی قرآن کریم در منظر روایات

سید رضا مؤدب ، حمیدرضا یونسی

چکیده:

بررسی دلالی روایات تحریف نما در تفسیر عیاشی

بررسی دلالی روایات تحریف نما در تفسیر عیاشی

چکیده:
روایات تحریف نما، ابهام در تاریخ تدوین قرآن کریم، وجود روایات تشبیه رخدادهاي کلان امت اسلام به وقایع امت هاي پیشین و عدم یادکرد نام معصومین ، در الفاظ قرآن، مهمترین عوامل پیدایش اذعان به تحریف قرآن به شمار می روند. از این میان، آنچه بیش از سایر عوامل قابل تأمل، بررسی و نقد است وجود روایاتی به ظاهر دال بر تحریف قرآن است. در این زمینه، دهها روایت از کتب گوناگون نقل شده و به امامان شیعه منتسب شده است. در میان مصادر روایات تحریفنما، تفسیر عیاشی اثر محمد بن مسعود عیاشی، داراي اهمیت فراوانی است.

الاحرف السبعه من منظار المستشرقین

الا حرف السعه من منظار المستشرقین
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مقاله 9، دوره 57، شماره 2 - شماره پیاپی 1000062، تابستان 1385
دکتر سید رضا مودب

چکیده
اثارت بعض الروایات المتعلقة بنزول القرآن جدلا واسعا ، خاصة روایات التی توحی بنزول القرآن علی سبعة احرف ، حیث احرف ، حیث اصبح فهمها و استجلا معناها میدانا للصراع بین آرا المحققین من علماء الاسلام ، کما تعرض لها المستشرقون ایضا ، و توصلوا – علی ضوء روایات اهل سنة – الی نتیجة مفادها ان القرآن یشوبه الاضطراب.
هی ان القرآن لم ینزل علی سبعة احرف – کما یتوهم بعضهم – و انما هو قرآن واحد ، نزل الی حرف واحد ، من عند الواحد.

حروف هفتگانه قرآن از نگاه امام خمینی

حروف هفتگانه قرآن از نگاه امام خمینی

چکیده
حدیث «نزول قرآن بر هفت حرف » تفسیرهای فراوانی پیدا کرده است. به نظر می رسد، بدیعترین تفسیر از آن حضرت امام خمینی است. وی احتمال داده است که مراد از آن، مراتب هفتگانه نزول قرآن باشد که عبارتند از:حضرت علمیه، حضرت اعیان، حضرت اقلام، حضرت الواح، حضرت مثال، حس مشترک و شهادت مطلقه.

کلید واژه ها: سبعة احرف، نزول قرآن، بطون قرآن.

صحیفه مبین، شماره 50 , مؤدب، سید رضا .

معصومان و فهم ويژه آنان از قرآن

معصومان و فهم ويژه آنان از قرآن

چکیده:

نقد دیدگاه روش تفسیر قرآن به قرآن، قرانیان شیعه

نقد دیدگاه روش تفسیر قرآن به قرآن، قرانیان شیعه

چکیده

بررسی تطبیقی «آرامش روانی» در روان شناسی با «اطمینان قلبی» در قرآن کریم

بررسی تطبیقی «آرامش روانی» در روان شناسی با «اطمینان قلبی» در قرآن کریم

نویسنده: ویس کرمی، مهرداد؛ مؤدب، سید رضا؛

زمستان 1389 - شماره 4 مطالعات تفسیری

عتبارسنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت

اعتبارسنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت

چکیده:

معارف شیعی و نقش نخستین امامان شیعه علیهم السلام در تدوین آن ها

معارف شیعی و نقش نخستین امامان شیعه علیهم السلام در تدوین آن ها

چکیده:

مبانی تفسیر اجتماعی

مبانی تفسیر اجتماعی

چکیده
یکی از تحولات بسیار مهم قرآن‌پژوهی در دوران معاصر، پیدایش گرایش تفسیر اجتماعی است که در آن، مفسّران به پیام‌های اجتماعی قرآن‌کریم می‌اندیشند. این گرایش جدید تفسیری بر آن است تا آموزه‌های اجتماعی قرآن را در متن زندگی مردم قرار دهد و ویژگی مهم آن، ایجاد تحوّل در تفسیر قرآن از فردگرایی به جمع‌اندیشی و تحلیل سرنوشت كلی جامعه مسلمانان است. 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading