• العربية
  • English
  • فارسی
 
پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم :

المَهدِی طاووسُ أَهلِ الجَنَّةِ.
مهدی(ع) طاووس اهل بهشت است. (الشِّهاب‌ فی‌الحِکَمِ و الآداب، ص ١٦)

   
 
 
 

مقاله


نقد قرآنیان شیعه در به کارگیری روش تفسیری قرآن به سنت

نقد قرآنیان شیعه در به کارگیری روش تفسیری قرآن به سنت

چکیده:
قرآنیان نام جریانی فکری است که با تکیه بر وحدت امت
اسلامی و شعار بازگشت به قرآن، در نیمه دوم قرن
سیزدهم هجری، تحت تأثیر اندیشه های اصلاحی سید
جمال الدین اسدآبادی و شیخ هادی نجم آبادی، توسط یکی
از شاگردان ایشان به نام سید اسدالله خرقانی شکل گرفت
و به وسیله دیگرانی همچون شریعت سنگلجی، یوسف
شعار، برقعی، قلمداران و حسینی طباطبایی ادامه یافت.
این گروه که قرآن را در بخش اعتقادات، کافی و بی نیاز از
سنت می دانند و سنت را تنها در بخش احکام و مجملات
قرآن به عنوان مبین آیات، معتبر می شمارند، برای پذیرش

بررسي دلالي روايات تحريف نما در کتاب کافي

عنوان مقاله: بررسي دلالي روايات تحريف نما در کتاب کافي

نویسندگان: مودب سيدرضا, حداديان عبدالرضا

چکیده:
روايات تحريف نما، ابهام در تاريخ تدوين قرآن كريم از نظر برخي، وجود رواياتي که درباره تشبيه رخدادهاي كلان امت اسلام به وقايع امت هاي پيشين است، و عدم يادكرد نام معصومان (ع) در الفاظ قرآن، مهم ترين عوامل پيدايش اذعان به تحريف قرآن به شمار مي روند. در اين ميان، انچه بيش از ساير عوامل قابل تامل و بررسي است، وجود رواياتي به ظاهر دال بر تحريف قرآن در ميان کتب گوناگون است که برخي از آن ها بيش از ساير منابع اهميت و اعتبار دارند.

روش تفسيري امام خميني (ره) و تاثير آن در گسترش تفسير عرفاني شيعه

روش تفسيري امام خميني (ره) و تاثير آن در گسترش تفسير عرفاني شيعه

چکیده :
امام خميني، از عالمان بزرگ شيعه در دوره معاصر و از مفسران عرفاني قرآن به شمار مي رود. در اين مقاله به بررسي روش تفسيري امام خميني مي پردازيم. به نظر مي رسد، وي در تفسير قرآن، داراي روش «عرفاني» است بهترين شيوه را در فهم قرآن و تبيين معاني بلند آن، برداشت هاي عرفاني ـ اخلاقي مي داند. به نظر امام خميني، دريافت لطايف عرفاني، هدف اساسي هر تفسيري مي بايد قرار بگيرد. وي با پايبندي بر روش عرفاني، سبب گسترش تفسير عرفاني شيعه و توجه بيشتر عالمان شيعه بر تفسير عرفاني شده است.

کليدواژگان:

ویژگی های خانواده مطلوب در سبک زندگی پیشرفته قرآنی

ویژگی های خانواده مطلوب در سبک زندگی پیشرفته قرآنی

چکیده :
یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت بشر در همه حوزه‌های فردی، خانوادگی، ملی، بین المللی، محیط زیستی و ... و در همه ابعاد عبادی، فکری، فرهنگی، علمی، اقتصادی،سیاسی،اجتماعی، بهداشتی، تفریحی، تغذیه‌ای، پوششی، سکونتی و ...، نوع سبک زندگی است.

نقد و بررسی کتاب‌ «الاسرار المرفوعه‌ فی الاخبار الموضوعه‌»

نقد و بررسی کتاب‌ «الاسرار المرفوعه‌ فی الاخبار الموضوعه‌»

نویسندگان
سید رضا مودب1؛ صمد عبداللهی عابد 2
1استاد دانشگاه قم
2دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده

روش تفسیر عرفانی با تکیه بر آثار امام خمینی

روش تفسیر عرفانی با تکیه بر آثار امام خمینی

چکیده
یکی از روش های تفسیر قرآن، روش عرفانی آیات است. امام خمینی در آثار خود نشان داده اند که به این روش در تفسیر قرآن اهتمام دارند. ایشان در تفسیر قرآن سعی دارند، از آیات قرآن، نکات و لطایفی عرفانی برکشند. در این مقاله تلاش می شود با به دست دادن تعریف روشنی از این روش با تکیه بر بیانات ایشان و تبیین تمایز آن از تفسیر به رأی و نیز ذکر مواردی از تفسیر عرفانی وی درباره سوره حمد زوایای پنهان روش تفسیر عرفانی آشکار ساخته شود.

کلید واژها: تفسیر، روش تفسیری، تفسیر عرفانی، تفسیر رمزی، تفسیر به رأی، تفسیر باطنی.

مقاله :كاركرد قرائت هاي شاذ

جايگاه و كاركرد قرائت هاي شاذ در تبيين و توسعه معاني آيات قرآن كريم
ازمنظر مفسران فريقين

سید رضا مؤدّب ١
محمدعلی اسدتاش ٢
٩٨/٠٢/ ٩٧ | تاریخ پذیرش: ٢۶ /٠٧/ تاریخ ارسال: ٠١

چكيده
قرائت هاي شاذ و غيرمشهور، به عنوان يكي از انواع قرائت هاي قرآن كريم، كمتر مورد توجه و بازخواني
واقع شده است. قرائت شاذ، قرائتي است كه سند آن صحيح، ولي به طريق تواتر و يا استفاضه كه ميان
مردم مقبوليت دارد، نقل نشده باشد. تعمق و بازپژوهي در اين قرائت ها ، مي تواند كاركردهاي قابل
ملاحظه اي در تفسير فريقين از آيات قرآن داشته باشد. ازاين رو، نمي توان قرائت هاي شاذ را به طور

تحلیل روایت تفسیری منتقله ابن فحام درخصوص کاستی از آیۀ 33 آل عمران در امالی شیخ طوسی

تحلیل روایت تفسیری منتقله ابن فحام درخصوص کاستی از آیۀ 33 آل عمران در امالی شیخ طوسی
سید رضا مؤدب* . کاظم زمانی پهمدانی**

چکیده:

بررسی آیات و سُوَر نازل شده در ماه مبارک رمضان

بررسی آیات و سُوَر نازل شده در ماه مبارک رمضان

مقاله 3، دوره 1، اول، بهار و تابستان 1393،
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
تاریخ دریافت: 25 فروردین 1394، تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1394
چکیده

نقد دیدگاه روش تفسیر قرآن به قرآن، قرانیان شیعه

نقد دیدگاه روش تفسیر قرآن به قرآن، قرانیان شیعه

چکیده: (۲۵۱۷۴ مشاهده) 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading