• العربية
  • English
  • فارسی
 
ـ حضرت مهدی(ع): :

اَنَا خاتِمُ الأوصیاءِ وَ بی ‌یدفَعُ اللهُ البَلاءَ عَن اَهلی و شیعَتی.

من ختم‌کنندة راه اوصیا هستم و به وسیلة من خدا بلاها را از اهل بیت من و شیعیانم دفع می‌نماید. (غیبت شیخ طوسی، ص ٢٤٦)

   
 
 
 

بررسی روش تفسیر قرآن با قران در تفسیر انوار درخشان با تاکید بر دو تفسیر المیزان و تسنیم


1
بررسی روش تفسیر قرآن با قران در تفسیر انوار درخشان با تاکید بر دو تفسیر المیزان و تسنیم

چکیده
روش تفسیری تفسیر انوار درخشان، اگرچه با توجه به آنچه مؤلف در مقدمه آن اورده، ممکن است روش تفسیر به مأثور تصور شود، ولی به نظر میرسد که روش ان اجتهادی و جامع باشد که شامل تفسیر قرآن به قرآن نیز میشود. مطالعه این تفسیر و مقایسه آن با تفاسیری همچون المیزان و تسنیم که معروف به روش تفسیری قرآن به قرآن هستند، نشان میدهد، با وجود
عدم اشتهار تفسیر مورد بحث به روش تفسیر قرآن به قرآن، موارد استفاده های قرآنی و بهرمندی مؤلف آن در تفسیر از آیات قران فراوان وچگونگی استناد ایشان به قرآن کریم در مواردی بدیع است که به بررسی بیش از بیست نمونه از آنها در این مقاله پرداخته شده است .
واژگان کلیدی: تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر انوار درخشان ، حسینی همدانی

سید رضا مؤدب . استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه قم moadab_r113@yahoo.com
محسن دلیر .دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم،
Deleer.mohsen@gmail.com

ضمیمهاندازه
روش تفسیری انوار درخشان .pdf560.93 کیلو بایت


 

مراکز همسو

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading